stemadvies

De verkiezing voor een nieuwe Dichter des Vaderlands is in volle gang en de campagnes komen op stoom. Dit blogje is gelijk ook maar een stemadvies.En wat vond ik dan zo mooi? Dit gedicht van Tsead Bruinja. Het brengt (deels) wel onder woorden hoe ik als Fries om utens Friesland zie. Vertaling en uitleg hier. Oh, en stemmen! De plannen van de kandidaten voor als ze het mogen worden zijn alleen al interessant om te lezen.

weromgean is it wurd net

weromgean is it wurd net

foar wat der bart at ik mei myn frou de ôfslútdyk oer ryd

of at ik yn ljouwert de trein út stap en it perron op rin

thúskomme is it ek net want dat soe betsjutte dat der oan fryslân

noait wat feroaret en dat ik allinnich mar ûnderweis

nei in mankelyk fertekene ferline bin

nee at ik dy trein út stap of by zürich harns en pingjum delryd

dan sjoch ik út nei nije minsken nije dichters en nije poëzij

en dat dy minsken ûnder dyselde romme loften wenje

at wêr’t ik ûnder berne bin en dat der yn dy rûge wrâld

dêr’t de westereinders en de mannen fan `e harkema wykeins

yn feankleaster fêst noch wolris mei inoar op `e fûst sille

en dat yn dyselde wrâld de ferboude pleats dêr’t myn widze stie der noch is

en de buorman dy’t yn de jierren santich alles noch mei hynder en wein die

al jierren ûnder de fryske griene seadden leit lykas ús mem pake en beppe

en dat ik dêr neat oan feroarje kin

dat is foar my ek fryslân

mar weromgean is it wurd net

Advertentie

2 gedachtes over “stemadvies

  1. machtig moai, ik sil dit gedicht oefenje, want ik moat soms hjir en der wolris deklamearje.

    dit rekke my wol.

  2. Ik ha ek op dizze jonge stemt mei it argument fan de twataligens, dat hienen de oare kandidaten net neffens my. Spytiggenoch hat myn dûbele stim net genôch west om him de oerwinning te jaan.
    Oare kear better.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s