Wat geweest is, is geweest?

 

 Van de week kreeg ik een mailtje van mijn vader, met daarin een meer dan dertig jaar oude verkiezingsfolder.Want, in 1978 was hij kandidaat, voor de PvdA, in Wymbritseradiel. Helaas voor hem was het CDA destijdsoppermachtig daar en lukte het dus niet om daadwerkelijk in de raad terecht te komen. “Tiden hawwe tiden” zeggen Friezen dan, “wat geweest is, is geweest”.
Inmiddels heeft de PvdA ook in deze gemeente aardig voet aan de grond en zelfs een wethouder in het college. Deze folder is van toen ik ongeveer twee en half jaar oud was. Inmiddels heb ik zelf een dochter van deze leeftijd. Mijn vader heeft het over zich inzetten voor het handhaven van het dorpseigene. Is ook nu nog steeds belangrijk vind ik. Betrekken van bewoners bij besluiten, nog steeds een punt van aandacht, nog steeds belangrijk. Ik geloof dat internet hierbij een nog veel grotere rol kan spelen dan nu het geval is. Maar dertig jaar geleden was er natuurlijk nog helemaal geen internet. Bovendien hebben wij in ons verkiezingsprogramma staan dat er een burgerinitiatiefmoet komen waarbij 30 handtekeningen genoeg zijn om een onderwerp te agenderen. De uitsmijter ‘daartoe dient een actief subsidiebeleid’, is ook nog steeds actueel, ook gezien de discussie geiniteerd door Trots op Nederland/ Pijnacker-Nootdorp, dat al die subsidies wel afgeschaft kunnen worden.
Bekijk je het negatief, dan zou je kunnen zeggen dat er in dertig jaar niets veranderd is.Maar als een ware optimist weiger ik te geloven dat dit het geval is. Het gaat hier om universele thema’s, die bij de kern horen van de PvdA.
De menselijke maat, een toegankelijke gemeente, niet scheiden maar verbinden van bevolkingsgroepen, de sterkste schouders de zwaarste lasten… Deze waarden en begrippen heb ik van huis uit meegekregen en ze zullen ook bij mij blijven, want ze maken deel uit van wie ik ben.

Advertentie

3 gedachtes over “Wat geweest is, is geweest?

 1. Wy wurdden doetiids yn 1978 oansjoen foar opruiers. De PVDA wie in oantal jierren net fertsjinwurdige west, de ôfdieling wie dea. Wy hawwe doe de nije PVDA Wymbritseradiel oprjuchte en dat wie in leuke aktiieve ploech. Mar de sittende partijen foene us net leuk. Bygelyks yn it tyge roomske Blauhus smyten se de folders werom en skolden se us ut. De FNPwethalder belde my op mei de fraach oft sy it soms net goed dienen. Myn argument wie dat wy mear politieke contacten hiene op ferskate nivo’s. Dat foel net goed by de FNP. Mar mei de underhandelingen oer it college koen se dochs net om us hinne en waard Trudi Dorreboom wethalder. Letter krigen se yn é gaten dat wy ek mar gewoane boargers wiene. Dy wethalderssit ha we nea mear ofstien. Ik bin wol benijd hoe’t hjir yn novimber komt as wy de riedsferkiezing ha foar de nije gemiente SUDWESTFRYSLAN. Hjuster is Apotheker as interimboargemaster installearre, as it mar by interim bliuwt.

 2. Heiti en Amarins,

  Ja, tiden hawwe tiden. Blauhústers wienen op en top Roomske KVP boargers, lid fan de Katholieke Yllustraasje, de Katholieke Bond, de Katholieke Frouwenferiening en it Katholieke Sikefûns. De jongerein wie aktyf by de Katholike Jongereinferiening.

  Hjoeddedei binne de zuilen minder sterk en foarmje jo PvdA mei myn FNP en it CDA in koalysje yn Wymbritseradiel. De FNP wethâlder bellet noch altyd mei de PvdA wethâlder, mar dan om te oerlizzen hoe’t se de net winske skaalfergrutting ferwurkje sille. It giet dan ek oer de sterkste skouders, Duorsumens en noch altyd oer de Minsklike Mjitte.

  Hertelike groetnis,
  Sicco Rypma, Blauhúster

 3. En dan te witten, dat oma yn de jierren tritich oan de skoalle yn Blauhus hat stean. It soe best sa wêze kinne dat pake of beppe fan Sicco by har yn ‘e klasse sitten ha.
  Wat Sicco yn de earste alinea opneamd wy by ús thus yn Bolsert net oars.
  Dat G.K. van het Reve yn de jierren sechstig akseptearre waard en dat wer fjirtich jier letter ’n herdenking hâlden is yn Blauhús seit ek wol wat oer de hjoeddeiske tiid.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s