Maidenspeech

 In de gemeenteraad van afgelopen donderdag mocht ik mijn maidenspeech houden, over de bestuurlijke agenda van het nieuwe college. Namens de PvdA-fractie heb ik het volgende gezegd:

 

Dank u wel voorzitter,
In deze tijd van verkiezingsdebatten waar de politieke partijen op landelijk niveau hard hun best doen de onderlinge verschillen zo breed mogelijk uit te meten, staan er hier vijf coalitiepartijen gezamenlijk aan de lat, met een team wethouders waar wij achter kunnen staan.
In de titel van de voorliggende bestuurlijke agenda staat niet voor niets het woord crisis. Er komen zware tijden aan. Gelukkig staat op hetzelfde voorblad het woord crisis genoemd in een zin waarin benadrukt wordt dat deze tijd ook kansen biedt, een kans op iets moois.
Hoewel we als Pvda vanavond toch vooral vooruit willen blikken naar de toekomst, we hebben nu toch echt wel lang genoeg stil moeten zitten, wil ik nog heel kort even terug naar 3 maart.  Of eigenlijk, iets minder ver terug in de tijd, naar afgelopen maandag toen ik mijn vaste rondje aan het hardlopen was. En hoe gaat dat, onder het lopen denk je na over de komende week en daarmee aan deze raadsvergadering. 
Ik dacht aan de weken durende formatie, aan het wachten en wachten en wachten. Op mijn iPod begon op dat moment een liedje van REM, en dat was wel een toepasselijke over hoe de PvdA in deze periode gestaan heeft. “I’m not your horse to water, I hold my breath, I come around”.  Je kunt een  paard wel naar het water brengen, maar daarmee gaat dat paard nog niet drinken. Na de uitslag was het voor ons geen uitgemaakte zaak dat wij coalitiepartij wilden blijven. Dat we dat nu toch doen, komt doordat we achter dit verhaal kunnen staan en wij in de afgelopen weken tot de afweging gekomen zijn dat we beter maar aan boord kunnen zitten als er moeilijke beslissingen genomen moeten worden.
Bij de PvdA is dat besluit trouwens niet iets dat alleen door de fractie genomen wordt. De fractie is erg blij met het feit dat de leden van de afdeling Pijnacker-Nootdorp positief geadviseerd hebben over dit akkoord. Logisch, want deze bestuursagenda kan de test van de drie hoofdthema’s waar de PvdA voor staat prima doorstaan. Deze zijn, meneer de voorzitter:
-Eerlijk delen,  en daadkrachtig hervormen.
-gelijke kansen voor iedereen
En
-Prettig Samenleven

Eerlijk delen en daadkrachtig hervormen blijkt uit de ambitie om een bezuiniging te realiseren van minimaal 6 miljoen structureel. Er ligt dus een periode voor ons waarin de financiële middelen fors beperkter zullen zijn dan voorheen. De pijn zal wat ons betreft  zo eerlijk en rechtvaardig als mogelijk verdeeld moeten gaan worden. Dat bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen niet extra verhoogd zullen gaan worden draagt hier aan bij.
Gelijke kansen voor iedereen. Een PvdA stokpaardje. Iedereen moet het beste uit zichzelf kunnen halen. Kinderen mogen niet opgroeien in achterstand, werknemers mogen niet aan de kant komen te staan als ze ontslagen worden. Wij zijn dan ook verheugd met de aandacht voor een effectief participatiebeleid en de inzet van de gemeente van een zo goed als mogelijke match tussen werker en werk, en met de komst van het mobiliteitsloket. Ondanks de bezuinigingen blijft de focus en inzet op scholen, op jeugd en jongeren, op leefbaarheid en wijken, want deze agenda stelt terecht dat voorzieningen voor onderwijs, sport, welzijn, kunst en cultuur de basis vormen voor een gemeenschap waarin mensen zelfredzaam zijn en zich kunnen ontwikkelen.
-Prettig samenleven: dat is wat ons betreft de kern voor wijkgericht werken. Wijkgericht werken dat succesvol is in de pilot en deze periode breder getrokken gaat worden dan de gebouwen, straten en lantaarnpalen. Wijkgericht werken moet wat ons betreft de brede schakel zijn tussen onderwijs, sport, jeugd en jongerenwerk en de wijk. Dichtbij de mensen, met maatwerk en effectief. Zodat mensen zich ook echt thuisvoelen in een buurt waar het prettig wonen is, zonder overlast en criminaliteit. Dit moet integraal aangepakt worden, en wijkgericht werken is wat ons betreft daar de juiste kapstok voor.
Daarnaast is de PvdA blij dat er een integrale aandacht zal zijn voor verduurzaming van onze gemeente en dat het niet als een los onderwerp zal worden gezien, maar meer als een rode draad door alles heen. Onze ambitie om door lokaal beleid te zorgen dat wij een minder grote voetafdruk achterlaten klinkt door in het programma, omdat deze gedeeld wordt door onze coalitiepartners.
Ook komt er veel meer aandacht voor de stimulering van de lokale economie, voor het minder lastig maken van regelingen voor ondernemers. Bijvoorbeeld de woonwerkbalans die losgelaten wordt is een goed voorbeeld van overbodige bureaucratie die weg kan. Deze extra aandacht voor economie kan zeker in een tijd zoals die nu voor ons ligt geen kwaad, nee, is zelfs bittere noodzaak.
Ik ga afronden, voorzitter,
Inhoudelijk staat de PvdA dus achter deze bestuurlijke agenda. Ook het feit dat is aangedurfd om de raad een duidelijke taak en opdracht te geven, namelijk dat de raad de dialoog moet aangaan en vanuit die dialoog, op hoofdlijnen de richting gaat aangeven getuigd van durf. De PvdA hoopt dan ook de gemeenteraad, op basis van een goede dialoog en een goed debat, met raadsleden die niet alleen reactief bezig zijn maar ook met een visie voor de toekomst, daadwerkelijk de richting aan zal gaan geven. Dat is een handschoen die wordt aangeboden in deze agenda, en onze fractie pakt deze dan ook gaarne op.
Daar wil ik mee afsluiten, dank u wel.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s