Voortaan een zouteloos vragenuur?

  Mondelinge vragen in de gemeenteraad gaan over actuele kwesties. Vaak is er een artikel in de krant, gesprekken met bewoners, een alarmerende brief van een organisatie die aanleiding geeft tot het stellen van deze vragen. Tenminste, zo gaat het nu. Het voorstel van het College is nu om deze termijn van 24 uur op te rekken naar 48 uur. Dit omdat het naar de mening van het College “wenselijk” is, deze termijn te verlengen. De reden waarom lijkt heel legitiem. De burgemeester en wethouders willen graag voldoende tijd om de vragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden. Maar op onze vragen … Lees verder Voortaan een zouteloos vragenuur?