Vijf moties aangenomen, vijf halszaken opgelost?

 

Bij de afgelopen begrotingsbehandeling haalden vijf van de negen ingediende moties een meerderheid. Waar gingen ze over en waarom heeft de PvdA-fractie voor alle vijf moties gestemd? En heeft de Telstar gelijk in haar verslag (http://www.jambooty.be/en/document/1004394 ) dat de “drie” aangenomen moties niet echt grote politieke halszaken betroffen… Of zijn ze wel van belang?

  • Motie nummer 1. Een VVD/CDA motie die oproept tot een ‘strategische uitwerking tot versterking van het economisch draagvlak waarbij de mogelijkheden op regionaal niveau worden meegenomen en tevens wordt aangehaakt bij speerpunten uit het regeerakkoord, hierbij aan te geven welke expliciete rol en verantwoordelijkheden onze wethouder(s) daarin moeten nemen, een financiële uitwerking om genoemde ambities structureel te borgen’. 
  • Motie nummer 2. Een D66/PvdA motie om ‘binnen afzienbare termijn te komen met een Actieplan Mantelzorg, in voorjaar 2013 voor te leggen aan de Raad en om de Raad jaarlijks te informeren over de effecten van het actieplan.’
  • Motie nummer 3 t/m 6 zijn ingetrokken door de indiener Gemeentebelangen.
  • Motie nummer 7 van PvdA/ D66 roept het College op ‘de Raad een visie te sturen over de concrete invulling van haar faciliterende en uitnodigende rol, met daarbij uitwerking van de rolopvatting in het kader van decentralisaties, gevolgen voor het maatschappelijk middenveld (professioneel en vrijwillig) en hoe het het contact met het maatschappelijk middenveld en gemeente plaats zal vinden en hoe actief ingespeeld wordt op vragen vanuit de samenleving.’
  • Motie nummer 8 van PvdA/GroenLinks roept op tot ‘nadrukkelijk inzetten op verbinden economisch en sociaal beleid met als doel meer banen en werkgelegenheid in onze gemeente’. 
  • Motie nummer 9 van GroenLinks/ PvdA wil ‘een serieuze verkenning naar de mogelijkheden van tijdelijke functies of gebruik van de huidige braakliggende gronden’.

Deze vijf aangenomen moties zijn heel makkelijk in één zin samen te vatten, namelijk: Geen woorden maar daden. Aan de slag College. Laat maar zien wat al die mooie visiedocumenten van de afgelopen twee jaar ons gaan opleveren en wat ze betekenen voor onze inwoners. 

Laat degenen die het op eigen kracht redden dit vooral doen, maar spring in de bres waar het wel nodig is. De Raad heeft aangegeven waar dat ‘daar waar nodig’ is. 
Vijf aangenomen moties, vijf halszaken dus wat mij betreft!
 
Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s