Presiwatte?

Eind augustus werd er een extra presidiumvergadering ingelast. Of zoals een aantal mensen er al grappend over spraken “presidinges, presiwatte, wat is het eigenlijk”? Je moet goed op de hoogte van de gemeentepolitiek zijn om te weten waar het Presidium voor is. Bovendien is het een besloten vergadering, dus als er een extra vergadering ingelast wordt geeft dat de ruimte aan allerhande speculaties. Het Presidium is geen fractievoorzittersoverleg waarin we even achter de schermen alles met elkaar aftikken. Het is meer een vergadering waar we met elkaar over procedures spreken en over hoe we onze rol als gezamenlijke werkgever van … Lees verder Presiwatte?

Hoezo proefzitten?

Bovenstaande vraag werd aan het begin van de middag geplaatst door de redactie van de Telstar/ Eendracht, de lokale krant voor Pijnacker-Nootdorp. Ik heb gelijk gereageerd via Twitter en aangegeven dat ik die “mystery fractievoorzitter” ben, met daarbij de opmerking dat de Telstar mij mocht bellen om verduidelijking. Omdat ik dat telefoontje tot nu toe nog niet heb gehad, daarom dit blogje, kan iedereen meelezen over hoe het nu zit. In de laatste Presidiumvergadering voor het zomerreces kregen wij als fractievoorzitters een verslag van de voortgang van de verbouwing van de oude brandweerkazerne tot onze nieuwe raadszaal. Op mijn vraag … Lees verder Hoezo proefzitten?