Uit de coalitie, tegen subsidiebeleidskader

van http://www.pijnacker-Nootdorp.pvda.nl 

De PvdA heeft de coalitie met VVD, CDA, D66 en GroenLinks verlaten. De reden is dat de PvdA een geheel andere mening heeft over de wijze waarop de bezuinigingen in de culturele sector van € 360.000 ingevuld en gerealiseerd moeten worden. Het College en de coalitiepartners nemen hier onvoldoende het aanbod aan van het Cultuurplatform om daaraan mee te werken.

De aanpak van het College en de andere coalitiepartners bij de invulling van de  bezuinigingen is te passief en geeft te weinig ruimte aan de verenigingen en stichtingen die veelal volledig functioneren op basis van de inzet van vrijwilligers. Wanneer een vereniging dreigt om te vallen kunnen  ze in de plannen van het College aankloppen bij de gemeente die dan  bekijkt of (alsnog) een subsidie mogelijk is. Te veel wordt in de aanpak van het College vanuit de afzonderlijke  organisaties gedacht. Dit werkt verkokering in de hand en strijd om geld. Daarom wilden we dat de lijst van verenigingen en stichtingen met daaraan gekoppeld de te bezuinigen bedragen in een diepe la gestopt zou worden opdat het gesprek open zou kunnen plaatsvinden, zonder ‘het mes op tafel’ om de bezuinigingen te slikken.

De PvdA wil een actieve en brede benadering waarbij naar kansen gezocht wordt en waarbij onze inwoners en organisaties daadwerkelijk centraal staan. Door met de inwoners, verenigingen en professionele organisaties na te gaan welke ambitieniveaus  voor ogen staan. Hoe je door samenwerking kosten kunt besparen én hoe je verdienmodellen voor eigen inkomsten kunt ontwikkelen. Hoe je mogelijk samen ideeën ontwikkelt die bijvoorbeeld  kunnen leiden dat de bibliotheek in Pijnacker een cultuurhuis wordt dat als platform dient voor de culturele organisaties. Wil je mondige inwoners echt inschakelen en zeggenschap geven, dan ga je zo aan de slag. Deze aanpak is gebaseerd op wat er in onze lokale samenleving leeft en waaraan onder leiding van het Cultuurplatform door ludieke acties, inspreken in de gemeenteraad en open brieven in de Telstar uiting is gegeven. Dat is ons vertrekpunt.

De PvdA was niet de enige partij die het niet eens was met het oorspronkelijke voorstel. Samen met de andere coalitiefracties zijn wij de afgelopen weken druk in de weer geweest met amendementen om de pijn van het oorspronkelijke voorstel te verzachten, wij zijn hier tot het laatst met elkaar over in gesprek geweest. Wij hebben hierover een heel aantal pittige sessies achter de rug omdat wij er samen uit wilden komen met de andere partijen. De pogingen om een amendement in te dienen dat zou kunnen steunen op instemming van alle partijen liep vast, er was geen ruimte voor een benadering waarbij inwoners en professionele organisaties centraal staan. Hierdoor gingen de amendementen van de andere coalitiepartijen voor ons niet ver genoeg. Wij besloten daarom uiteindelijk zowel tegen amendementen en het geamendeerde voorstel te stemmen. Daarna bleek dat een tegenstem niet geaccepteerd zou worden door de overige coalitiepartijen.

In de coalitie ontstond een sfeer van slikken of stikken, de keuze was of meegaan met het coalitievoorstel of niet langer deel uit maken van deze coalitie. Wij waren het fundamenteel niet eens met de lijn van het College en de coalitiepartijen. De PvdA wil wat in de samenleving leeft serieus nemen door daar de verantwoordelijkheid te leggen. Wij willen de ‘waarden’ van een goed cultuurbeleid bewaken, want zonder cultuur geen levendige gemeente, waar mensen met plezier wonen, recreëren, zich ontwikkelen en meedoen in de lokale samenleving. Die ‘waarden’ zijn veel meer waard dan in geld is uit te drukken.

Omdat voor onze gedachtegang en de daarop gebaseerde aanpak geen ruimte meer was restte ons niks anders dan op te stappen, met pijn in het hart.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s